Εγκύκλιος LED Σωλήνες

Filtrar close
resultados para "Εγκύκλιος LED Σωλήνες"

Ιδανική αντικατάσταση παλαιών φθοριζόντων σωλήνων

Οι στρογγυλοί σωλήνες αντικαθιστούν άμεσα τους παλιούς σωλήνες φθορισμού. Για τη χρήση αυτού του τύπου σωλήνων είναι απαραίτητη η βραχυκύκλωση του εκκινητήρα και της αντίστασης των παλαιών λαμπτήρων και η απευθείας σύνδεση σε τάση 220 VAC. Διατίθενται σε διάμετρο διαστάσεων 205 mm, 225 mm και 300mm.