Filtrar close
resultados para "220Vac LED Svjetiljke"

Vrlo jednostavna instalacija 220vc LED trake.

220 VAC LED trake izravno su priključene na električnu mrežu pomoću utikača tako olakšavajući ugradnju krajnjem korisniku.