Welcome to GreenIce! We have detected that you speak English (English). Do you want to see the page in your language? Click here
Stručnjaci u Led rasvjete

Besplatna dostava po narudžbama

Spain
Hrvatski

Vrsta veze led cijevs

Postoje dvije vrste povezivanja led cijevi, prvi će se veže na oba kraja, i drugi će se veza jednog kraja.
U led cijevi sa spajanjem na oba kraja faza mora biti priključena na jedan od njegovih krajeva (ili dva kontakta) i neutralne na drugom kraju (ili dva zatika), bez obzira na kraj se koristi kao pozornica ili kao neutralan, što je najvažnije, da je faza na jednom kraju i neutralni na druge, onda možete vidjeti osnovne konture onoga što je veza će ostati.
S druge strane, u tunelima, Sad je kraj tu oznaku, gdje je navedeno koji od svih veze moraju biti izraÄ‘eni na, tada, samo u tom kraju faze smješteni u jednom pin-kod, i neutralan na drugom, suprotnom kraju koristi samo kao slušalicu, veza se jasno vidi na sljedećem dijagramu.