Welcome to GreenIce! We have detected that you speak English (English). Do you want to see the page in your language? Click here
Odborníci v oblasti osvetlenia LED

Doprava zdarma na objednávku cez

Spain
Slovenský

PRÁVNE UPOZORNENIE, OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV A PODMIENKY POUŽÍVANIA ZELENÉHO ĽADU SL

 

PRÁVNE UPOZORNENIE

Majiteľ Webovej stránky: Zelená Ľadu SL (ďalej len Vlastník)

NIF: B-83.253.468

Adresa: C/ Kodani č. 5, C. P. 28232 – Las Rozas (Madrid)

Údaje Obchodovanie: Zapísaná v Mercantile Registra Madrid, Objem 17.312, Folio 73, Oddiel 8, List M-296.908.

E-mail: info@greenice.com

Webové stránky: https://greenice.com/sk/

 

PODMIENKY POUŽÍVANIA

I. - ÚVOD

Tieto Podmienky Používania a zásady ochrany Osobných údajov týkajúce sa prístupu k službám a ich používanie prostredníctvom webovej stránky, https://greenice.com/sk/ (ďalej len Web alebo Web).

Stránka je v odbornej oblasti online predaja osvetlenie výrobky, počítanie s najväčším rozsah Osvetlenie výrobky LED, a s rozsiahlymi informáciami o tejto technológie. To tiež má možnosť sa prihlásiť do nášho newsletter bez zaregistrovania sa ako používateľ, alebo na objednávku.

Spracovanie osobných údajov sa bude riadiť podľa zásad ochrany Osobných údajov, ktoré je uvedené nižšie.

 

 

 

 

II.- OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV A OCHRANA ÚDAJOV

V súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane údajov, Nariadenie (EÚ) 2016/679 Európskeho Parlamentu a Rady z 27. apríla 2016 (ďalej len GDPR pre jeho skratka v angličtine), v https://greenice.com/sk/ zaručujeme, že spracovanie osobných údajov je robené tým, že striktné presadzovanie právnych predpisov. V tejto súvislosti chceme vás informovať o našich systém zostavovania a používania údajov.

 

Nasledujúci popis našich zásad ochrany osobných údajov vysvetľuje, aké údaje o vás je zaznamenané v našich webových stránkach, a ktoré sú tieto údaje spracované a použité, ako aj režim a v prednej časti, koho môžete kontaktovať v prípade, že máte akúkoľvek otázku alebo požiadavku.

A. - Zodpovedný za liečbu

Zodpovedný liečby je ZELENÁ ĽADU SL

NIF: B 83.253.468

Bezpečnostný dôstojník: Alexander Boxall Martinez

Adresa: C/Kodani č. 5, C. P. 28232 – Las Rozas (Madrid)

E-mail: info@greenice.com

 

B. - Práva na ochranu údajov

Zainteresovaná strana môže uplatňovať svoje práva, a to zaslaním písomnej žiadosti na poštovú adresu osoby zodpovednej alebo prostredníctvom e-mailu.

 • Právo na prístup. Môžete požiadať osobu, zodpovedný prístup k ich dáta ak chcete zistiť, aké osobné údaje sa opierajú o s, s, na aký účel a dobu ochrany, okrem iných informácií.
 • Právo na opravu alebo vymazanie. Môžete nutkanie na správne ich údajov, ak sú tieto už nie je presný.
 • Právo namietať. Budú uchovávané pre oprávneného záujmu alebo výkon alebo obranu potenciálnych nárokov.
 • Právo opozície. Byť schopný odolať, že Zelený Ľadu SL naďalej snaží svojich údajov, v takom prípade môžete len držať vaše údaje pre oprávneného záujmu alebo výkon alebo obranu potenciálnych nárokov.
 • Právo na prenosnosť. Ak chcete, aby vaše údaje boli spracované iný regulátor.

Podobne, v prípade, že ste dali svoj súhlas pre akýkoľvek konkrétny účel, môžete odvolať kedykoľvek bez toho, aby o zákonnosti jeho predchádzajúcej liečby na odstúpenie od zmluvy.

Budete tiež mať poruke možnosť sťažnosť Orgánu dohľadu, ak sa domnieva, že Zelená Ľadu SL nevykoná správne zaobchádzanie môže podať sťažnosť na AEPD.

 

C. - SOCIÁLNE SIETE

ZELENÝ ĽADOVÝ funkcie profily z webu https://greenice.com/sk/ v týchto sociálnych sieťach:

 • Facebook.
 • Linkedin

 

Liečba, ktorá ZELENÁ ICE byť vykonané v súvislosti s údajmi, ktoré sa v rámci vyššie uvedených sietí sa bude jedno, že sociálna sieť umožní v ich Právnych podmienok a Podmienky na firemných profilov.

ZELENÁ ICEno vyberá údaje zo sociálnych sietí, bez toho, aby žiadal a dostal súhlas používateľa ak chcete tak urobiť, výslovne a včas.

D. - ÚČET UŽÍVATEĽA

Pre každý zákazník, ktorý sa zaregistruje na našej stránke prostredníctvom funkcie "Vytvoriť Účet" vytvoriť zákaznícky účet, teda priamy prístup na vaše dáta uložené v našom systéme je chránené heslom. Okrem iného tu môžete si pozrieť informácie o svojej objednávky uzatvorené, otvorené a nedávno poslal, alebo ak chcete spravovať svoje osobné údaje.

Vytvorenie zákazníckeho účtu. To bude povinné na zadanie nasledujúcich informácií vytvoriť zákaznícky účet (údaje povinné):

- Vaša e-mailová adresa

- Vaše heslo

- Vaše meno a priezvisko

- Telefón

 

Všetky údaje, ktoré zhromažďujeme na spracovanie vašej objednávky. Vaša e-mailová adresa je potrebné na potvrdenie zápisu objednávky a jej prepravy, ako aj byť schopní s vami komunikovať pre akýkoľvek iný dôvod a musí byť schopný poslať komerčné oznamy týkajúce sa produktov ponúkaných v Zelenom Ľadu. Tiež, vaše e-mailová adresa je používaná ako užívateľské meno, keď sa prihlásite do svojho zákazníckeho konta.

 

C. PÔVOD, ÚČEL A PRÁVNY ZÁKLAD pre SPRACOVANIE

Údaje zozbierané prostredníctvom Zeleného Ľadu SL na webovej stránke sú zhromaždené a zaobchádzať s rovnakým účelom je schopný spravovať objednávky, ako aj byť schopný poskytovať služby a poradenstvo po ukončení nákupu, vrátane akýchkoľvek záruk, následné, ako aj pre ich vlastné marketingové účely, komunikáciu s vami na veciach vašich objednávok, ako aj na informovanie o produktoch a propagačné akcie, určité, odporúča, produkty alebo služby, ktoré by vás mohli zaujímať.

 

Okrem použitia dát na riadenie nákupu, môžeme použiť vaše informácie na výrobu profilov, ktoré sa povedať, vykonávame automatizované spracovanie údajov analyzovať ich záujmy a osobné preferencie, pokiaľ ide o nákup, s cieľom zlepšiť vaše nákupné skúsenosti natrvalo a prispôsobte si rozhranie podľa vašich záujmov a potrieb.

 

Môžete kedykoľvek požiadať o úplné alebo čiastočné zrušenie využitie vašich osobných údajov na reklamné účely a na výrobu profilov, bez toho, že to vytvára dodatočné náklady, ktoré by mali byť pridané do základnej sadzby je predpísané. Na tento účel bude postačujúce, ak sa komunikovať svoju žiadosť v písomnej forme, akákoľvek znamená, obráťte sa uvádza v tejto ochrany súkromia.

 

Zelený Ľadový nie prenos osobných údajov užívateľov získaných prostredníctvom Webovej lokality tretej strany bez vášho výslovného súhlasu, takže vaše osobné údaje bude len prístupu tretích strán potrebné na spracovanie vašej objednávky (napr. podniky, dopravy a logistiky, banky, atď.). Týmto spôsobom, naši poskytovatelia služieb vaše údaje môžu použiť len na splnenie úlohy, s ktorými boli zverené.

 

V prípade, ak Klient poskytuje údaje o svojej kreditnej karty, Zelená Ice oznámi subjektu sprostredkovateľa alebo banka, ktorá informácie, ktoré sú potrebné na spracovanie platby. Táto komunikácia prebieha v automatizovaným spôsobom a v žiadnej dobe služobného Zeleného Ľadu má prístup k údajom o vašej kreditnej karty, pretože cestujú po sieti šifrované a úplne bezpečný. Aj účtovná jednotka maklérom alebo banka sa zachovajú, prenášať, ukladať alebo používať osobné údaje na iné účely.

 

Keď máte prístup na naše stránky, môžeme zhromažďovať vaše oznámenie údajov, ako napríklad IP adresa, informácie o začiatku, konci a prístupu, atď., S týmto informácie vám môžeme poskytnúť personalizované odporúčania.

 

Personalizované odporúčania produktov prostredníctvom e-mailu. Ak ste vykonali nákup na Zelenej Ľadu, vám bude odoslané e-maily pravidelne s odporúčania produktov. Týmto spôsobom, je naším zámerom, aby sme vám poskytli informácie o produktoch v našom katalógu, ktoré by vás mohli zaujímať založené na posledné nákupy na našich webových stránkach.

 

V prípade, že sa rozhodnete či chcete od nás dostávať náš produkt odporúčania, alebo vo všeobecnosti, naše inzeráty, budete môcť požiadať o poschodie kedykoľvek, bez toho, že to vytvára dodatočné náklady, ktoré by mali byť pridané do základnej sadzby je predpísané. Na tento účel bude postačujúce, ak sa komunikovať svoju žiadosť v písomnej forme, akákoľvek znamená, že kontakt je uvedené (e-mail a list). Samozrejme, v každej e-mailovej správy odoslanej nájdete link na zrušenie registrácie.

 

Newsletter. Na zasielanie newsletteru užívateľom, ktorí nie sú zákazníkmi alebo sa zaregistrujete na našich webových stránkach, budete musieť zadať svoj výslovný súhlas zaškrtnutím políčka, ktoré nájdete na tento účel v https://greenice.com/sk/musí zadať iba e-mail.

 

 

 

V prípade, že sa neskôr rozhodnete, či chcete od nás dostávať náš newsletter, môžete odvolať svoj súhlas kedykoľvek bez generovania dodatočné náklady, ktoré by mali byť pridané do základnej sadzby je predpísané. Na tento účel bude postačujúce, ak sa komunikovať svoju žiadosť v písomnej forme, akákoľvek prostriedkov na kontakt uvedený, (e-mailom alebo listom). Samozrejme, v každej e-mailovej správy odoslanej pomocou newsletter nájdete link na zrušenie registrácie.

 

 

D. - OBDOBIE OCHRANY

Údaje o zákazníkovi bude zachovaná na základe Služieb, ktoré klient žiadosti a v každom prípade musia byť nevyhnutné minimum, a môže zostať až do 10 rokov na predchádzanie trestných činov proti medzinárodnému prania Špinavých peňazí a financovania Terorizmu.

 

Zákazník údajov týkajúcich sa obchodného prieskumu budú vedené z zainteresovaná strana sa hlási k službe, kým sa môžete odhlásiť.

 

Biodiver sity newsletter: osobné údaje dobrovoľne poskytnuté sociálne siete Facebook a Linkedin, sa uchovávajú od záujem poskytovať, kým sa rozhodnete odhlásiť.

 

Údaje na prehliadanie webových stránok sa bude nachádzať na čas nevyhnutne potrebné na splnenie účelu, na ktorý boli zhromaždené.

 

 

 

E. - COOKIES

Na našej webovej stránky používame "cookies", čo znamená, že môžeme ukladať určité informácie o vašom počítači, aby lepšie skúsenosti. Súbory "cookie", ktoré používame, sú tri typy:

 1. Súbory Cookie relácie, ktorý bude nainštalovaný na váš počítač, ale to nezostane v nej po opustení webovej stránky, pretože to je nainštalovaný na váš počítač, aby mohol poskytnúť vám služby.
 2. Trvalé Cookies tieto súbory cookie sú nainštalované na vašom zariadení, a umožní vám uložiť informácie o relácie (ako je navigácia), a umožňujú prispôsobiť vaše budúce návštevy webovej stránky.
 3. Prvá party Cookies sú tie, ktoré sú nevyhnutné pre správne fungovanie stránok, alebo aj použité poznať preferencie používateľa, alebo navštívte analytické súbory cookie prvej strany zhromažďovali údaje o tom, ako používatelia interagujú na webe.
 4. Cookies tretích strán: Keď budete prechádzať naše webové stránky, je možné, že vzhľadom na obsah tretích-party cookies byť umiestnené mimo web. Napríklad: sociálne siete cookies.

 

Môžete nahliadnuť do zoznamu súborov cookie, ktoré používa na tejto stránke cez nasledujúci odkaz: https://greenice.com/sk/content/141-subory-cookie-a-bezpecnost

 

 

III. POUŽÍVATEĽOV

Prístup a/alebo používanie tejto webovej stránky majetku zo ZELENÉHO ĽADU atribúty stav POUŽÍVATEĽA.

Všetky POUŽÍVATEĽ akceptuje, z takéhoto prístupu a/alebo používania, Všeobecné Podmienky Používania odráža tu.

Uvedené Podmienky sa budú uplatňovať bez ohľadu na Všeobecné Podmienky Prijímania v jeho prípade vykonateľné.

 

IV. POUŽÍVANIE PORTÁLU.

ZELENÁ ĽADU, prostredníctvom svojho internetového portálu, https://greenice.com/sk/poskytuje prístup k množstvu informácií a predaja služieb osvetlenie výrobky LED (ďalej len "obsah").

Prístup a/alebo používania tohto portálu zo ZELENÉHO ĽADU atribúty stav POUŽÍVATEĽA.

UŽÍVATEĽ preberá zodpovednosť za používanie portálu, rovnako ako ponúka a/alebo akty, ktoré by mohli byť realizované prostredníctvom tejto.

Všetky POUŽÍVATEĽ akceptuje, z prístupu a/alebo používania tohto portálu, Všeobecné Podmienky Používania odráža tu, a ochrany Osobných údajov.

Používatelia budú môcť dostať do kontaktu s ZELENÉHO ĽADU, cez e-mail, alebo telefónne číslo uvedené na Stránke, na žiadosť komerčné informácie alebo zmluvy, služby ZELENÉHO ĽADU. Raz požiadal týchto informácií, musí byť informovaný o postup a príslušné podmienky.

 

 

V. POVINNOSTI

Používateľ sa zaväzuje, že nebude vykonávať činnosti, na rozdiel od španielskeho práva, a to najmä pokiaľ ide o akcie tvoria trestné činy podľa Trestného zákona. Užívateľ sa tiež zaväzuje konať v súlade s týmito Podmienkami Používania a zásady ochrany Osobných údajov.

Užívateľ nie je, s výnimkou predchádzajúceho písomného súhlasu zo ZELENÉHO ĽADU, využívať alebo použite komerčne, priamo alebo nepriamo, úplne alebo v akejkoľvek časti obsahu, ktorá je súčasťou webovej stránky.

Používateľ sa zaväzuje, že:

 • aby zodpovedné používanie a primerané služby
 • poskytujú ZELENÁ ICE kontaktné informácie presné, pravdivé, aktuálne a potrebné na fakturáciu z rôznych produktov, ktoré môžete najať cez webové stránky.
 • využívať služby v súlade s týmito Podmienkami Používania, ochrana Osobných údajov a platných právnych predpisov, ako aj zásady dobrej viery, morálky a verejného poriadku.

 

VI. ZAKÁZANÉ POUŽÍVANIE

Je ZAKÁZANÉ na prístup alebo používanie služby pre ilegálnu alebo neoprávnenú.

Najmä, keď nie len, je zakázané:

 • Používať služby na nezákonné účely, alebo činnosti je v rozpore s dobrou vierou a verejného poriadku.
 • Šírenie obsahu alebo propagandistický charakter rasistické, xenofóbne, pornografický-nelegálne, ospravedlnenie terorizmu, alebo ľudských práv
 • Používať žiadne služby https://greenice.com/sk/ spôsobom, ktorý by mohol poškodiť, preťažiť alebo zhoršiť služby.
 • Použitie, alebo zapísať sa do služby počítačové programy alebo materiálov, ktoré obsahujú vírusy, elektronické Trójske kone", červy, škodlivé kódy alebo akýchkoľvek iných súbor na počítači, potenciálne škodlivé, ktoré môžu spôsobiť poškodenie alebo zmeny v systémoch ZELENÉHO ĽADU, v obsahu alebo v rámci počítačového systému, z iných užívateľov a/alebo ich mobilné terminály.
 • Použitie zdrojov-technické, logické a technológií na základe ktorej niekto, či je alebo nie je užívateľ Služby by mohli profitovať, priamo alebo nepriamo, s alebo bez zisku, z profilov alebo obsah webových stránkach.
 • Vložiť v externej webovej stránky užívateľa, jeho blogu externé, do fóra, do vášho profilu v službe, alebo akékoľvek iné sociálne siete, odkaz, hyperlink, rámovanie alebo podobné odkaz, ktorý vás presmeruje do adresy Url obsah https://greenice.com/sk/.
 • Rozlúštiť, dekompilovať, rozkladať, dekompilovať alebo inak, snažiť sa odvodiť zdrojový kód, alebo podkladových nápady, alebo algoritmy akejkoľvek časti https://greenice.com/sk/ v rozsahu povolenom zákonom.
 • Upravovať, prekladať alebo vytvárať odvodené diela z akejkoľvek časti webovej stránky, https://greenice.com/sk/.
 • Kopírovať, požičiavať, prenajímať, distribuovať alebo inak previesť časť alebo všetky práva, ktoré užívateľ ostentase podľa týchto Podmienok Používania.
 • Upravovať, kopírovať, reprodukovať, sťahovať, šíriť, prenášať, komerčné využitie, alebo akýmkoľvek spôsobom distribuovať Služby, stránky Miest alebo počítač kódy prvkov zahŕňa Služby a webové Stránky.
 • Postúpiť práva a povinnosti vyplývajúce z týchto Podmienok Používania, alebo postúpiť, previesť alebo sublicencovať práv vo vašom prípade máte ako Užívateľhttps://greenice.com/sk/pokiaľ s predchádzajúcim písomným súhlasom ZELENÉHO ĽADU .

 

VII. VYLÚČENIE ZÁRUKY A ZODPOVEDNOSŤ

ZELENÝ ĽADOVÝ funguje aktualizovať obsah webovej stránky, aj keď to nezaručuje, absencia možné chyby alebo chýba update na rovnakú vyhradzuje právo uskutočňovať kedykoľvek a bez predchádzajúceho oznámenia zmeny a aktualizácie údajov obsiahnutých v svojej internetovej stránke, konfigurácie alebo prezentácie.

ZELENÝ ĽADOVÝ nepreberá žiadnu zodpovednosť, priamo alebo nepriamo, pomocou podvodné použitie alebo nezákonné pre používateľa Služby, alebo obsah umiestnený na platforme.

ZELENÝ ĽADOVÝ nebude zodpovedná v každom prípade, z ktorých kontaktné údaje potrebné na fakturáciu na rôzne produkty alebo služby, ktoré užívateľ zmlúv prostredníctvom služby nie sú správne, pravdivé, alebo nie sú aktuálne.

ZELENÝ ĽADOVÝ nebude zodpovedná za akékoľvek informácie, ktoré neboli vyrobené priamo pri ňom. Alebo nesprávnym použitím týchto informácií a/alebo obsahu

V prípade, že užívateľ prístup alebo stiahnuť, priamo alebo nepriamo prostredníctvom Webovej Stránky akýkoľvek obsah tretích strán, ZELENÁ ĽAD nebude zodpovedný v žiadnom prípade možné výstupy, ktoré užívateľ môže vykonať z tretích-party stránok.

ZELENÝ ĽADOVÝ nebude zodpovedná v každom prípade:

 1. problémy prístup, dostupnosť a kontinuitu služby, funkcie, ktoré obsahuje, kedy sa tieto problémy sú spôsobené vonkajšími faktormi mimo oblasti ich kontrolu a činnosť
 2. existencia počítačových programov alebo materiálov, ktoré obsahujú vírusy, elektronické Trójske kone", červy, škodlivé kódy alebo akýchkoľvek iných súbor na počítači, potenciálne škodlivé, ktorá môže spôsobiť zmeny v počítači používateľa systému a/alebo na mobilnom termináli.
 3. škody alebo straty akéhokoľvek druhu, ktoré môžu byť spôsobené používateľovi prerušenie, ukončenie alebo poruchy Služby z príčin, nie je možné pripísať na ZELENÚ ĽADU.
 4. škody, ktoré vo vašom prípade môže byť spôsobené užívateľovi z dôvodu prístupu a/alebo použitie vášho účtu tretej strane bez povolenia.

 

VIII. ÚPRAVY

ZELENÁ ICE si vyhradzuje právo vykonať neohlásené zmeny, ktoré považuje za vhodné na svojej internetovej stránke, sa môže zmeniť, vymazať alebo chcete pridať oboch obsah a služieb poskytovaných cez to ako spôsob, ktorým sa tieto zobrazia predložené alebo ktoré sa nachádzajú v jeho portálu.

 

 

IX.PRÁVA DUŠEVNÉHO A PRIEMYSELNÉHO VLASTNÍCTVA

ZELENÝ ĽADOVÝ sám o sebe, alebo ako nadobúdateľa alebo držiteľa licencie, je držiteľ všetkých práv duševného a priemyselného vlastníctva portálu, ako aj prvky v ňom obsiahnuté (ale nie obmedzené na), ikony, zvuky, audio, video, software alebo texty; značky a logá, kombinácie farieb, štruktúra a dizajn, výber použitých materiálov, počítačové programy potrebné pre svoju činnosť, prístup a použitie, atď.).

Všetky práva vyhradené.

Podľa ustanovenia článkov 8 a 32.1, druhý odsek, Práva Duševného Vlastníctva, sú výslovne zakázané kopírovanie, distribúciu a verejnej komunikácie, súčasťou jeho spôsob uvádzania dispozície, celé alebo časti obsahu tejto webovej stránky, s obchodné účely, v každom podporu a akýmikoľvek technickými prostriedkami, bez povolenia ZELENÉHO ĽADU.

POUŽÍVATELIA sa musia zdržať vymazanie, zmenu, obchádzať alebo manipuláciu akékoľvek ochranné zariadenie alebo bezpečnostný systém, ktorý bol inštalovaný v stránok ZELENÉHO ĽADU.

Užívateľ môže, okrem predstaviť prvky Webovej Stránky, aby výtlačky, kópie alebo stiahnutie obsahu, za predpokladu, že tieto akcie sú určené výhradne pre osobné a súkromné použitie.

Používateľ sa zaväzuje rešpektovať práva Duševného a Priemyselného Vlastníctva ZELENÉHO ĽADU.

 

X. - ODKAZY

V prípade, že na Web, odkazy alebo hypertextové odkazy na iné Internetové stránky, ZELENÁ ICE nevykonáva žiadnu kontrolu nad týmito stránkami a obsah.

V každom prípade, ZELENÁ ICE nepreberá žiadnu zodpovednosť za obsah akýchkoľvek odkaz patriace inej webovej lokalite, ani zaručiť technické dostupnosť, kvalita, spoľahlivosť, presnosť, amplitúda, pravdivosť, platnosť a ústavnosti akýkoľvek materiál alebo informácie, obsiahnuté v akejkoľvek ako hypertextové odkazy alebo iné Internetové stránky.

ZELENÝ ĽADOVÝ varuje užívateľa, že niektoré reklamné bannery, ktoré sú zobrazené na webových stránkach, rovnako ako na webové stránky tretích strán, ktoré boli sprístupnené prostredníctvom prepojenia alebo odkazy môžu požiadať o osobné údaje. Tieto zbierky údaje tretích strán bude vykonaná, ak je to vhodné, podľa ich vlastnej politiky ochrany súkromia, ktoré musia byť vopred konzultované a akceptované zo strany užívateľa. V každom prípade, ZELENÁ ICE prístup, zobrazenie, obchod, alebo liečiť v žiadnom prípade údajov, ktoré používatelia poskytujú prostredníctvom týchto prostriedkov.

Tiež, zaradenie týchto externé pripojenia nebude znamenať akýkoľvek typ združenie, fusion alebo účasť s pripojených subjektov.

Umožní hypertextové odkazy na Webové Stránky v akejkoľvek forme a na ľubovoľnej stránke v rámci neho.

 

XI. VŠEOBECNÉ A RÔZNE

ZELENÝ ĽADOVÝ bude presadzovať porušenia týchto podmienok, ako aj akékoľvek zneužitie svojho portálu výkone všetkých občianskoprávnych a trestnoprávnych opatrení, ktoré mu môže zodpovedať v pravej. ZELENÁ ICE si vyhradzuje právo vykonávať všetky možné opatrenia v súlade s platnými právnymi predpismi.

ZELENÁ ĽAD môže byť uvedený do vedomosti a spolupracovať s policajných a súdnych orgánov, ak zistí akékoľvek porušenie platných právnych predpisov alebo ak ste boli podozrivé zo spáchania trestného činu alebo porušenie práva štátu.

V súlade s španielskych právnych predpisov, ZELENÁ ĽAD sa zaväzuje vykonať túto úlohu s maximálnym možným starostlivosťou v súlade s ich technické možnosti.

 

XII. PORUŠENIE PRÁV

V prípade, že akákoľvek osoba alebo subjekt zistí, že jeho obsah boli uverejnené v https://greenice.com/sk/ bez vášho súhlasu, a nie je teda porušenie svojich práv, môžete ju nahlásiť (s označením v predmete alebo výslovný odkaz na "Porušovanie Práv") na ZELENÚ ICE e-mailom na adresu: info@greenice.com.

V oznámení by sa mali určiť nasledujúce informácie:

 • Kontaktné údaje žiadateľa: e-mail, telefón a kópiu vášho občianskeho preukazu, pasu alebo akéhokoľvek úradného dokumentu, podobnú tejto, ktoré umožňuje jeho identifikáciu.
 • Právo, ktoré boli porušené.
 • Obsah, ktorý porušuje právo, natoľko, že ich môžeme nájsť v rámci služby
 • Kontaktné informácie pre sťažovateľa.

Okrem toho, musí predložiť spolu s vašou oznámenie podpísané vyhlásenie, v ktorom žiadateľ vyhlasuje, že vyššie uvedené informácie sú pravdivé a tvrdí, že je právoplatným majiteľom (alebo sú oprávnení konať v jej mene) práva údajne porušené.

 

XIII. DOLOŽKA ZABEZPEČENIE

Každý z ustanovení týchto Podmienok Používania a ochrany Osobných údajov sú samostatné a mali by byť považované za, jeden v čase, v prípade, že jeden z nich by mohol byť považovaný alebo vyhlásené za neplatné, neplatné, nevynútiteľné, nezákonné alebo nevynútiteľné v akejkoľvek jurisdikcii, neúčinné v rozsahu do úvahy, ale táto skutočnosť nebude mať vplyv

 • na platnosť a vymáhateľnosť v tom, že právomoc ostatných ustanovení týchto Podmienok Používania a zásady ochrany Osobných údajov, alebo
 • na platnosť a vymáhateľnosť v iných jurisdikciách tohto alebo akéhokoľvek iného ustanovenia týchto Podmienok Používania a zásady ochrany Osobných údajov.

 

XIV. ROZHODNÉ PRÁVO A JURISDIKCIA

Pre riešenie všetkých sporov, alebo problémy so službou, bude priamo uplatniteľné španielskych právnych predpisov.

Zmluvné strany súhlasia, výslovne sa vzdáva nároku na akékoľvek iné fórum s príslušnou jurisdikciou, aby Súdy a Tribunály v Madride (Španielsko).